Infoblad Våra vanligaste ormarter

Majsorm Elaphe gutatta
Strumpebandssnokar släktet Thamnophis
Mjölk & Kedjesnokar Släktet lampropeltis

Våra informationstexter är utformade i enlighet med svensk djurskyddslag. Infobladet ger dig grundläggande information kring skötseln av dina nya husdjur. Barns naturliga djurkontakt utvecklar deras förmåga att sätta sig in i andras känslor, önskningar och behov. De växer i lagom takt med uppgiften att kunna ta hand om sina smådjur, men det är alltid en vuxen som har slutligt ansvar för skötsel, utfodring och att djuret får bästa möjliga levnadsvillkor.

Grundläggande information

Ormar är speciella och fascinerande husdjur som väcker känslor av de mest skilda slag. Det finns många olika arter som hålls som sällskapsdjur. Man ska tänka på att välja mindre, ofarliga arter till en barnfamilj! Arterna nedan räknas som mycket bra nybörjarormar eftersom de är tålig och lätta att föda upp. De blir hanterbart stora och snabbt vänjer sig vid hantering och har ett stabilt temperament. Att sedan deras vackra färgsättning är slående är bara positivt. Beroende på i vilken kommun du bor kan det krävas ett särskilt tillstånd för att hålla orm –det behövs oavsett vilken art det gäller. De flesta ormar är bäst att ha ensamma, flera tillsammans kan fungera om de är lika stora, flera hanar är dock inte lämpligt. Könsmognaden brukar inträffa efter 1,5-2 år. Genom en sondundersökning eller ”ploppning”, där hanens hemipenisar trycks fram, avgörs könet.

Majsorm (Elaphe gutatta) Det är den vanligaste arten som säljs. Vilt lever de i skogar vid åkrar och ängar i centrala och östra USA samt södra Mexiko. De är lätta att föröka och finns idag i en mängd olika färger och teckningar. De kan bli 90-150cm långa och leva i 10-15år.

Strumpebandssnokar (släktet Thamnophis) Hit hör 29 små arter som alla blir 70-90cm som vuxna, från Nord- och Mellanamerika. Vanlig i handeln är T.sirtalis som lever i skogar nära vattendrag. De kan, om de är ovana vid hantering, utsöndra ett illaluktade sekret men tämjs snabbt. De föder faktiskt levande ungar! 3-4 mån. efter parning föds 25-45 ungar som då är 9-13 cm långa. De lever oftast 4-8år.

Mjölksnokar och Kedjesnokar (släktet Lampropeltis) Det finns ett antal olika underarter som lever över hela USA, Centralamerika och norra Sydamerika. Mjölksnokarna kan ha fått sitt namn från ett gammalt rykte om att de kröp in i stallar och tjuvmjölkade korna, vilket naturligtvis är helt fel, däremot fanns det gott om smågnagare i stallar så därför hittas de ofta däromkring. Vanlig är t.ex. mycket vackra Kalifornisk kedjesnok (L. getula californiae) som lever nära vatten i fuktiga och snåriga tallskogar. Det finns tvärbandade och längsbandade djur som varierar från svart till brun med vita till gula band. Beroende på underart blir de 60-130cm långa och leva i 10-15år.

Hantering & hälsokontroll

Tvätta alltid händerna efter att ha hanterat dem eller dess utrustning! Salmonella är en naturlig bakterie i deras tarmflora. Transportera dem i en rymningssäker transportbur. Ett lämpligt förfarande är att först ha dem i en tygpåse som knyts igen och därefter läggs i en box med god ventilation, t.ex. ett plastterrarium sk. petbox. Ormar är normalt mycket friska och tåliga. De största hälsoproblemen kommer från felaktig skötsel. Var noggrann med att de inte verkar slöa, äter dåligt och går ner i vikt. Tänk på att små djur kan bli dåliga snabbt så har du några funderingar tveka inte att kontakta oss och vid behov en reptilkunnig veterinär. Ormungar kan vara lite svårhanterade i början, men vänjer sig snabbt. Låt dem ringla mellan dina händer och håll inte fast dem hårt. De bör aldrig få vistas utanför terrariet utan tillsyn då de lätt kan försvinna.

Foder

Ormar bör alltid utfodras separat för att minska skaderisken och slagsmål om ett byte, många arter äter också gärna mindre släktingar. Som ungar brukar de bara hugga och kväva byter när de sväljer det, som äldre slingrar de sig kring byter och kväver det först. Vanligast är att de först äter pinkies (musungar), sedan råttungar, vuxna möss och mindre råttor eller liknande.

Svensk djurskyddslag säger att du får lov att köpa levande foder till dina ormar bara de avlivas innan utfodringen. Då kan de fortfarande vara varma, alltså lättare att acceptera och behöver inte prepareras med B-vitamintillskott som kan behövas hos frysta djur. Strumpebandssnokar äter även mineralberikat fiskkött eller levande fisk (som de kan jaga själva i vattenskålen) daggmask, små bitar av hjärta, lever mm. men kan även äta pinkies.

Det är mycket praktiskt att utfodra i ett separat plastterrarium sk. petbox som är rymningssäker och gör det enkelt att hålla koll på ormen, stimulera den till att äta eftersom den ”går på” byter hela tiden och så att de inte associerar rörelser inne i terrariet (som t.ex. dina händer) som byten.

Terrariet och dess skötsel

Vanligtvis väljs ett mindre terrarium i början som efterhand byts till större, anpassa efter storleken på arten och dess naturliga livsmiljö. Beroende naturlig miljö kan du inreda med sand, jord/sand, bark eller ’forest floor’. De flesta arterna vill ha något fuktigare parti, klättermöjligheter och flera gömställen t.ex. under korkbarksbitar, i växter eller i stenformationer. Vattenskålen ska vara stor nog att bada i, om de inte badar självmant, så bada dem då ett par gånger/vecka. Det stimulerar dem att dricka och underlättar ömsning. Ofta bajsar de i badet, det underlättar rengöringen. Trängsel kan leda till aggressioner och stress när det underlägsna djuret inte har någon plats att fly undan till. Stress i alla former kan orsaka aptitlöshet och sjukdomar.

Temperaturerna varierar beroende på art men generellt c:a 22-26°C i terrariet med en solplats med lite över 30°C, se till så att de inte kan komma åt och bränna sig på lampan. På natten räcker det med rumstemperatur. En timer reglerar dygnet till c:a 12 timmar tänt. En värmematta eller värmekabel under max 1/3 av bottenytan kan behövas för att få upp allmäntemperaturen. Luftfuktigheten bör för de flesta ligga på 50-80%, den kan höjas med dagliga duschar med sprayflaska. En för hög fuktighet i kombination med dålig ventilation kan skada djuren genom att de bl.a. kan få bukröta och andra sjukdomar.

Det diskuteras om ormar behöver UV-strålning eller inte. Många har det inte men ormen mår aldrig dåligt av det, tvärtom. Bl.a. stimulerar UVA-strålning aptiten. Vi rekommenderar ett ”dagsljusrör”, tillsammans med ett svagare UV-lysrör eller UV-lampa även om det inte räknas som en absolut nödvändighet.

Luftfuktigheten bör för de flesta arterna ligga på 50-80%, den kan höjas med dagliga duschar med sprayflaska, med en sk. mistmaskin eller fogger som regelbundet fuktar terrariet. Mät fuktigheten med en hygrometer. Det är mycket viktigt att terrariet är väl ventilerat. Använd mossa eller värmeculit, som behåller fukten, i något gömställe. Det är ett bra sätt att ge ökad fukt för att underlätta vid ömsning, utan att fukta ner hela terrariet.

Terrariet måste hela tiden hållas rent och torrt. Ta bort avföring och matrester varje dag och all inredning som smutsas ner ska rengöras eller bytas ut. Underlaget i terrariet bör successivt bytas ut så att det hela tiden håller sig fräscht. Desinfektera inredningen, mat och vattenskålar c:a en gång i månaden, t.ex. med Virkon S, ett mycket effektivt desinfektionsmedel, som kan köpas hos oss. Grovrengör hela terrariet på samma sätt minst 2-3 gånger om året. Det är mycket viktigt eftersom om bakterier ansamlas från avföring och matrester kan det göra din orm sjuk.

Första tiden hemma

Lycka till med dina nya husdjur! Alla tillbehör du behöver finns här hos oss och har du de minsta frågor eller funderingar tveka inte att höra av dig till oss. Vi hjälper dig givetvis både före, under, och lika självklart efter köpet.

Låt de få vara ifred och undersöka sin nya miljö de första dagarna. Det är lätt att bli lite förstoppad om man blivit lite kall under hemtransporten, bada de då gärna och kontrollera att de gör ifrån sig och äter som de ska. Det finns många intressanta och lärorika böcker om ormar vi rekommenderar. Det är alltid en god idé att ha lås på terrariet, särskilt för barnfamiljen.

Glöm inte

För att dina reptiler ska må bra och få mycket stimulering i en trivsam miljö så rekommenderar vi dig att ha en del tillbehör, anpassa givetvis efter din familjs egna behov och möjligheter att sysselsätta och umgås med era husdjur.

 • Terrarium. Minst enligt djurskyddslagens minimummått, kan aldrig bli för stort.
 • Värmematta eller värmekabel. Anpassad efter terrariets storlek.
 • Värmelampa med armatur. Anpassad efter terrariets storlek.
 • Lysrörsarmatur till dagsljusrör och UVB-lysrör alternativt lampor med armatur. Livsviktigt till daglevande arter.
 • Termometer. För att mäta temperaturen.
 • Hygrometer. För att mäta fuktigheten.
 • Terrarielås. Krav från många kommuner vid ormhållning, oavsett art. Men även mycket bra om ni t.ex. har barn hemma.
 • Foderdjur, efter ormens storlek.
 • Bakgrund. 3D-innerbakgrund, folie eller korkbark.
 • Bottenmaterial. Som är torrt och inte dammar t.ex. sand eller alspån.
 • Klättermöjligheter och gömställen. Var noggrann så inget kan välta och klämma djuren.
 • Växter. Levande ätbara och/eller plast och siden.
 • Vermiculit eller mossa. För att skapa fuktigare partier i terrariet.
 • Vattenskål.
 • Spade att göra rent terrariet med.
 • Transportbur.
Som ägare till butiken har jag en djurvårdsutbildning i botten och sedan byggt på med otaliga jobb inom flera branscher. Hemma hos oss har de flesta djur bott men akvaristiken ligger mig varmast om hjärtat. Nere i butiken arbetar jag mest "i kulisserna" med pappersarbete, mailkontakt, hemsidan, kluriga kundbeställningar och luriga frågor :)

Lämna en kommentar

*

nitton + 19 =

captcha *