Hållande av orm i Helsingborgs stad

Beroende på i vilken kommun du bor finns det olika regelverk kring hållande av orm. Märk väl att regelverket inte gör någon skillnad alls på en liten, helt harmlös orm, och en väldigt stor eller giftig art.

Miljönämndens beslut 1988-08-11 paragraf 164 samt 1997-10-23 paragraf 149.

Hållande av alla sorters ormar inom Helsingborgs stad kräver tillstånd av miljönämnden vilket söks hos miljökontoret. För att tillstånd ska beviljas krävs normalt följande villkor;

 1. Innehavaren ska vara myndig
 2. Orm ska hållas i låsta terrarium
 3. Ventilationskanaler, golvbrunnar etc i terrariet och i hela bostaden ska vara försedda med väl förankrad nätspärr.
 4. Transport av orm får endast ske i rymningssäker behållare som ej får lämnas utan tillsyn
 5. Tillståndet gäller endast för de ormar som finns med i ansökan, på den plats som ansökan gäller
 6. Tillståndet gäller tills vidare men kan återkallas
 7. Ormar får inte förevisas på allmän plats utan särskilt tillstånd

Ytterligare regler för giftormar

 1. Ormhållningen får endast ske i särskilt avskilt utrymme eller lokal som ska hållas låst
 2. Miljönämndens tillstånd ska vara anslaget vid terrarier
 3. Det ska tydligt framgå hur ett eventuellt bett behandlas och var serum finns tillgängligt
 4. På dörren till lokalen ska finnas varningsskylt med texten; ”Varning giftorm, obehöriga äga ej tillträde. Bett kan medföra fara”
 5. För ett antal arter gäller även att de normalt inte får hållas i en bostadsfastighet.
Som ägare till butiken har jag en djurvårdsutbildning i botten och sedan byggt på med otaliga jobb inom flera branscher. Hemma hos oss har de flesta djur bott men akvaristiken ligger mig varmast om hjärtat. Nere i butiken arbetar jag mest "i kulisserna" med pappersarbete, mailkontakt, hemsidan, kluriga kundbeställningar och luriga frågor :)

Lämna en kommentar

*

8 + arton =

captcha *