Foderdjur till reptiler

Hos oss följer vi rådande regelverk fullt ut. Vi säljer endast avvanda möss och råttor som foderdjur. Alla större foderdjur som efterfrågas säljs endast som frysta och beställs hem till butiken som frysta.

Regelverket som det ser ut idag tillåter att zoobutiker får sälja levande och avvänjda, samt vuxna foderdjur till sina kunder. När kunden har köpt det levande djuret har kunden tagit över ansvaret för djuret och måste då se till att;

  1. Djuret transporteras hem i enlighet med de regler som finns gällande transport av levande djur.
  2. Att djuret avlivas i enlighet med gällande föreskrifter för avlivning av djur innan det används som foder.

Regelverket tillåter däremot inte att zoobutiker säljer ensamma icke avvänjda levande foderdjur som t.ex. pinkisar (se 5 § 8 kap, DFS 2004:16, Saknr L 80) och levande musungar får bara transporteras tillsammans med modern om ungarna är en vecka gamla eller äldre (Se 20 §, 5 kap. SJV FS 2010:2, Saknr L

Informationen kommer ifrån;
Magnus Karlsson 036-155106
Jordbruksverket. Avdelningen för djurskydd och hälsa, Enheten för sällskapsdjur
55182 Jönköping
magnus.karlsson@jordbruksverket.se

Som ägare till butiken har jag en djurvårdsutbildning i botten och sedan byggt på med otaliga jobb inom flera branscher. Hemma hos oss har de flesta djur bott men akvaristiken ligger mig varmast om hjärtat. Nere i butiken arbetar jag mest "i kulisserna" med pappersarbete, mailkontakt, hemsidan, kluriga kundbeställningar och luriga frågor :)

Lämna en kommentar

*

sex + 16 =

captcha *