Fästingar sjukdomar och avskräckande preparat

Nu när ljuset och värmen är på väg tillbaka vaknar även en del mindre trevliga bekanta ur sin vinterdvala. Sjukdomar som TBE (smittsam hjärnhinneinflammation), Borrelia och Ehrlichia kan spridas genom ett fästingbett till människa, men även till hund och katt. TBE anses smitta direkt vid själva bettet, medan överföring av mikroorganismerna Borrelia och Ehrlichia kan dröja upp till ett dygn.

Dessa sjukdomar är mycket allvarliga och ofta ger både akuta och kroniska sjukdomsproblem, är naturligtvis det bästa att undvika risk för smittspridning över huvudtaget. Det finns tyvärr inte något vaccin mot vare sig TBE, Borrelia eller Ehrlichia för våra husdjur. Däremot finns behandling mot Borrelia och Ehrlichia när djuret väl insjuknat. Bekämpningen mot dessa sjukdomar inriktas i stället på att undvika att fästingar biter sig fast i våra djur.

Frontline spot-on kan användas både på hund och katt. Medlet appliceras (enligt bifogad anvisning i förpackningen) på djurets hud och sprider sig över hela kroppen under några dagar. Det angriper fästingars (och loppors) nervsystem. Det är dock inte ovanligt att djur som behandlats med Frontline trots allt får fästingar. Biverkningar på Frontline är t.ex. övergående ökad salivering då katten slickat sin päls. Vid användning av spray på hund kan ögonirritation förekomma.

Exspot har både en fästingrepellerande och fästingdödande effekt. Detta gör att hundar behandlade med Exspot sällan får fästingar. Exspot vet appliceras (enligt bifogad anvisning i förpackningen) på huden och har en mycket bra fästingrepellerande effekt efter 2-3 dagar, då det spridit sig över hela kroppen. OBS! får ej användas på katt! Biverkningar på Exspot är t.ex. hudirritation, klåda och håravfall på appliceringsstället

Scalibor är ett hundhalsband som avger ett medel som har både fästingrepellerande och fästingdödande effekt. Effekten håller i sig i ca 6 månader. Scalibor får ej användas på katt. Biverkningar på Scalibur är t.ex. lokal hudirritation på halsen vid halsbandet.

I vissa fall har de här preparaten gett centralnervösa biverkningar som trötthet och vinglighet av övergående art. Om sådan biverkan inträffar ska djuret omedelbart schamponeras (därigenom avlägsnas preparatet), halsbandet tas av, och veterinär kontaktas. Mer information om preparaten finns naturligtvis i förpackningarnas bipacksedel.

Både Frontline, Exspot och Scalibur finns att köpa receptfritt på apotek. Medlen har effekt i ca 4 veckor. Första 4-5 dagarna efter applicering bör djuren ej bada då effekten och verkningstiden kraftigt försämras. Frekvent badande leder således till att djuret behöver behandling oftare. OBS! Schamponering löser upp medlet och effekten avtar helt. Scaliburhalsbanden skadar fisk och andra vattenlevande djur så ska tas av vid bad!

Det finns även mängder av huskurer, en del fnyser åt dem, andra är övertygade om att de fungerar mycket bra. Bland de mest klassiska är vitlökspreparat i kapslar, torkas eller som olja. Vitlök är giftigt för hundar så var aktsam med mängderna.

Som ägare till butiken har jag en djurvårdsutbildning i botten och sedan byggt på med otaliga jobb inom flera branscher. Hemma hos oss har de flesta djur bott men akvaristiken ligger mig varmast om hjärtat. Nere i butiken arbetar jag mest "i kulisserna" med pappersarbete, mailkontakt, hemsidan, kluriga kundbeställningar och luriga frågor :)

Lämna en kommentar

*

4 + 7 =

captcha *