Häst

Marie och Cilla som sköter hästavdelningen hos oss hjälper dig lätt med specialbeställningar inom S:t Hippolyt och Pre Alpins stora och högkvalitativa sortiment. De har även en lång erfarenhet inom tävling, träning, konvalescens för häst mm och skulle inte vi räcka till plockar vi in Annica, agronom, på Hippolyt som hjälper till att besöka din hästanläggning, räkna ut foderstater, analysera hö mm för att kunna ge dina hästar det allra bästa. Du hittar även tillbehör från bl.a. Jacson hos oss.

webimageloader

Kataloger

S:t Hippolyt         Pre Alpin Agrobs

St. Hippolyts produkter är långt mer än blott ett hästfoder, det är ett koncept, som säkrar hästens tillgång till alla de näringsämnen, som den har behov av, för att upprätthålla god hälsa och livsglädje. Vi väljer att arbeta med S:t Hippolyt och Pre Alpin av flera skäl;

  • St. Hippolyts foder är producerade av rena, naturliga råvaror, som blir skonsamt behandlade. Allt pelletsfoder kallpressas och således bevaras alla de goda fettsyrorna samt det naturliga innehållet av vitaminer och mineraler.
  • Råvarorna är så långt möjligt ekologiskt producerade på egna gårdar eller på kontrakt hos lokala lantbrukare tät inpå kvarnen i Dielheim, Tyskland.
  • Produktionen på kvarnen sker helt CO2 neutralt med hjälp av ett eget internt kraftverk till framställning av ånga och elektricitet.
  • St Hippolyts foder skiljer sig från traditionellt producerat foder genom att ha en bred spektra av naturligt förekommande mineraler och näringsämnen. I hästens naturliga föda och i St Hippolyts foder finns vitaminer och mineraler inte isolerat, men är bundna till aminosyror (byggstenar i proteiner), kolhydrater eller lipider (fettämnen). Ett fodermedel (grässorter eller örter) innehåller inte enbart en enkel byggsten men består av ett helt unikt förhållande mellan de enskilda näringsämnena. Dessa foderstrukturer blir igenkänt av kroppen, vilket ökar deras upptaglighet och tillgänglighet.
  • Intensiv forskning i foderbetingade sjukdomar för vanligtvis till utveckling av nya produkter och produktlinjer.
  • St. Hippolyts basfoder är ett komprimerat foder som är drygare i sin användning detta gör också att det blir mer ekonomiskt. Vi lägger vikten på grovfodret sedan kompletterar vi med små mängder kraftfoder efter den enskilda hästens behov.

0C289766-37F3-4F62-9800-18376D49522D

Fång/EMS

Här kan du läsa mer om förebyggande och akut vård vid fångsymptom och EMS problematik

Grovfoderutfodring till högpresterande hästar

Här kan du läsa mer om fördelarna att arbeta för ett optimalt grovfoder

Foderskolan

Här kan du läsa grundläggande utfodringsråd för våra hästar

Extra rådgivning

När vi behöver extra hjälp vid rådgivningen och även för att boka upp gårdsbesök där alla hästarnas foderstater gås igenom på djupet ringer vi till Annica! Vill du ha ett helt förutsättningslöst möte ute på din gård för att gå igenom hästarnas hälsa, se över foderstater och andra tips och tricks -tveka inte att kontakta Annica.

Annica Larsson
regionschef, agronom
076-093 11 90
al@hippolyt.se

Hästrelaterat i faktabiblioteket