Skötselanvisningar för Akvarium på jobbet

Rutiner som bör diskuteras igenom på arbetsplatsen

Vi säljer en hel del akvarier till olika typer av offentliga verksamheter på företag, förskolor, äldreboenden mm. Det är vår erfarenhet att vi i samband med detta går igenom en del punkter för att sköta akvariet på bästa sätt och arbeta proaktivt.  Sätta rutiner och förebygga problem. Det är lite mer arbete initialt men vi garanterar att det är en kostnadsbesparing på sikt! Genom att få bra sådana rutiner undviks en stor del av de problem som kan uppstå om ansvarig personal blir sjuk eller under semestertider mm.

 1. Utse en huvudansvarig för akvariets skötsel och välmående.
 2. Ha en egen mapp med kopior för allt med akvariets garantier samlad på avdelningen! OM någonting skulle gå sönder eller bli problem så har vi sett flera fall där alt är bortskickat till en ekonomiavdelning, som ofta sitter centralt på t.ex. kommunen. Det blir rejält svårt att få fram rätt information. Utan köpunderlagen har vi dåliga reklamationsmöjligheter mot leverantören… Vilket gör att ärendet då tar längre tid, vilket kan påverka fisken såklart. i mappen ska också finnas kontaktuppgifter tele/mail/teleanslutning till den ansvarige för akvariet.
 3. Vi rekommenderar också att akvariet får en egen dagbok så att allt som görs skrivs in och kan följas även om någon annan behöver sköta det akut eller under en längre tid. I dagboken ska också finnas en komplett lista på vilka fiskarter och vilka antal av dem som bor i akvariet, som tas med vid nyinköp. Så blir det aldrig problem vid inköp av fisk även om personal som ska hämta fisk inte helt känner till alla arterna. Fler bra detaljer att ha uppskrivet i dagboken är
  • När byttes lysrören sist
  • När byttes filterpatronerna i pumpen sist
  • Snabb signering på att daglig/veckoskötsel är utförd och av vem
  • Avvikelsenoteringar om t.ex. någonting inte fungerar som det ska, en fisk beter sig konstigt eller utslag på vattentesterna. Då kan man lättare komma ihåg och spåra om det var ”något tillfälligt” eller ett problem som måste behandlas på något vis.
 4. Ha goda inköpsrutiner! Vi kräver inte på något sätt ”ensamrätt” på era inköp. Men ni bör tänka noga på att våra garantier på fisk inte gäller om det blandas från flera håll. Vissa fiskarter finns det en klar anledning till att vi inte marknadsför i butiken. Det kan vara arter som blir mycket stora, är väldigt aggressiva eller kräver en miljö som inte kan återskapas på ett bra sätt i akvariet. Det är inte alltid informationen om de fiskarterna man köper in är så utförlig vilket är ett problem -men det är också ett ansvar i att själv ta reda på information. Blir det fel, så blir det dyrt… Antingen stressar fiskarna varandra så mycket att en del kanske blir sjuka eller tom dör. De kan mycket väl skada varandra eller i vissa fall äta upp varandra. Ingenting av detta ser särskilt bra ut när akvariet står på en ”offentlig” plats med många ögon på sig. Om ni skulle hitta en häftig fisk som ni vill ha i akvariet -någonstans -ta några minuter extra och fråga oss om det är en god idé eller ej. Det kan spara er mycket huvudvärk framöver!
 5. Inköpsrutiner gäller även preparat och teknik till akvariet. Det är skillnad ”på mat och mat” precis som för hundar, katter eller människor -olika foder och olika preparat håller olika kvalitet och ska doseras olika. Det gör det svåraret att hantera ffa om akvariet har flera skötare.
 6. Skapa en lösning vid vikarier/semestertider etc INNAN det blir semester… Varje år ser vi mycket pengar gå upp i rök för akvarier blir felaktigt skötta av oerfaren personal som bara vill väl men inte fått vare sig instruktioner eller tid för att kunna sköta -det blir mycket olycklig personal, och helt onödiga kostnader. Var proaktiva!

Lycka till!

Och kom ihåg -Vi finns ALLTID här för att hjälpa er -det är bättre att fråga tidigt än att vänta in i det sista när ett problem redan kraftigt utvecklat sig.


Praktiskt exempel

Exempel på skötselschema för nybörjare på en förskola här i Helsingborg -för att ge dig ett exempel på hur en skötselrutin kan se ut och ska följas. Givetvis skriver vi dem efter företagets erfarenheter och kunskaper på området och akvariets specifika behov.

Daglig kontroll & skötsel

 1. Se över så att pumpen i akvariet har ett bra flöde och fungerar.
 2. Se över belysningen så att alla lysrör är tända, inte flimrar och att timern är rätt inställd.
 3. Titta över temperaturen. Lagom är c:a 25-26grader för merparten av fiskarterna.
 4. Lukta och titta på vattnet! Det ska inte lukta ”blöt kompost” eller illa på något vis, det ska inte vara några oljiga hinnor på ytan eller mjölkigt/grumligt. OM det skulle vara så, ta extra vattenprov för att få vägledning kring justering. Gör ett extra vattenbyte för att ”köpa tid” om något är problem.
 5. Mata fiskarna -LITE mat av ett foder vi har rekommenderat. Ju bättre foder och lagom giva, ju mindre smuts i akvariet och friskare fiskar.
 6. Studera fiskarna ordentligt under matningen så att alla äter, simmar normalt, inte andas konstigt eller har några skador. Alla levande djur kan bli sjuka och att se förändringar i ett tidigt skede är viktigt för att kunna behandla -precis som hos oss människor.
 7. Trimma till växter efter behov och ta alger på rutorna och ev. På inredning. Små ljusgröna alger som sitter fast på glas/inredning är helt normalt men om det dyker upp andra typer av alger -tofsar, trådar, röda, illblågröna etc behöver vi se över rutinerna mer noggrant.

 

Veckotillsyn

 1. Mät hårdheten på vattnet med ett kH-test, lagom nivå för sällskapsfisk är 5-10 på skalan
 2. Mät Nitrithalten på vattnet med ett No2-test, enkelt sagt ska vattenprovet inte visa något rosa. OM det börjar ge utslag, lägg in ett extra vattenbyte med bottenrengöring -se över utifall filterna behöver fräschas upp och dra ner lite mer på matningen. Titta också så ingen växt har dött och ruttnar i vattnet.

 

Vattenbyte

Beroende på akvariets storlek och överenskomna rutiner kan intervallen mellan vattenbytena vara lite olika. Grundprincipen är att det är bättre att städa lite och ofta, än mycket och sällan.

 1. När det är dags för vattenbyte använd den långa slangen som kopplas till kranen. Den både skapar ett kraftigare sug när du suger igenom botten för att få bort smuts och fyller akvariet utan stök och bök 🙂
 2. Stäng av pump och doppvärmare så de inte blir skadade när vattennivån sänks
 3. Byt c:a 25-30% av vattenvolymen genom att suga igenom botten. Det kan vara lite trixigt i början men man får snabbt in en effektiv teknik. OM inte kontakta oss för en demonstration i butiken.
 4. Plocka loss pumpen och rengör den, på de flesta modeller kan man ta loss propellern inuti pumpen. Tvätta av den VARSAMT så den inte skadas eller blir sned, det ger missljud i pumpen och kan göra att den går sönder.
 5. Skölj igenom filter där smutsen samlas. Knåda dem ordentligt! Sköljvattnet ska vara rent när du är klar.
 6. Trimma ner växter, Ordna till med inredning och dyligt mer noggrant än på veckotillsynen. Tänk på att mycket smuts gärna samlas under t.ex. stenar och rötter så det blir ordentligt rent.
 7. Fyll upp akvariet igen med nytt kranvatten, försök att ha det tempererat ungefär som vattnet i akvariet så blir det mindre stressande för fiskarna.
 8. Tillsätt vattenberedningsmedel för att bl.a. skona fiskens slemhinnor enligt dosering på förpackningen. Ett par timmar senare tillsätts bakteriekultur för att bygga upp mängden goda nedbrytningsbakterier enl. dosering på förpackningen.
 9. Tillsätt Akvariesalt t.ex. Noraq enl. dosering på förpackningen. Bl.a. ökar det syreupptaget hos fisken och förebygger svamp och parasitangrepp. Vattnet har ofta så låg naturlig salthalt att det behövs vid uppstart och vid vattenbyten.
 10. Tillsätt växtgödning enl. dosering på förpackningen.
Som ägare till butiken har jag en djurvårdsutbildning i botten och sedan byggt på med otaliga jobb inom flera branscher. Hemma hos oss har de flesta djur bott men akvaristiken ligger mig varmast om hjärtat. Nere i butiken arbetar jag mest "i kulisserna" med pappersarbete, mailkontakt, hemsidan, kluriga kundbeställningar och luriga frågor :)

Lämna en kommentar

*

8 − 2 =

captcha *