Akvarieväxter & Alger

Utformade i enlighet med svensk djurskyddslag. Infobladet ger dig grundläggande information, kompletterande information, tips och råd får du i din butik.

Ett välplanterat akvarium är en prydnad för ditt hem. Växterna kan erbjuda skydd och när de växer förbrukar de slaggprodukter från fiskarna och producerar syre. Ett välplanterat akvarium med välskötta växter som frodas och regelbundna vattenbyten är det bästa sättet att undvika algproblem. Växterna är, precis som fiskarna, olika lätta att sköta och vi hjälper dig gärna med lämpliga arter. Det är 3 huvudsaker som avgör tillväxten för växterna, alla delar måste vara tillgodosedda för att växterna ska trivas.

Koldioxid CO2
Med en Co2-anläggning som löser ut Co2 i vattnet eller med en effektiv kolgödning får växterna rätt mängd Co2.

Näringsämnen
Du har kanske hört att växterna klarar sig på resterna ifrån fiskarna? Tyvärr ger avfallet inte rätt kombination av de näringsämnen, spårämnen och mineraler växten behöver. Då avstannar tillväxten och det gynnar algtillväxt. Växterna behöver en kvalitativ växtgödning!

Ljus
Växterna älskar ljus, ofta ju starkare ju bättre. Ta reda på växternas ljusbehov innan inköpet, så att du kan bedöma om de kommer att trivas i ditt akvarium. Ofta är akvarierna utrustade med för lite belysning, använd reflektorer som koncentrerar ljuset ner i akvariet. De kan öka effekten från ett lysrör med 100-300% (!!) Växterna trivs med att ha akvariet tänt 10-12 timmar/dygn. Styr det med en timer. Ljusintensiteten avgör hur snabbt växterna tar upp gödningen och växer samt därigenom behovet av gödning.

Hur vi planterar akvarieväxter

De flesta växter trivs med en finkorning sand som är lätt att rota sig i, men inte så extremt finkornig att vattnet inte kan cirkulera genom sanden. Temperaturen, som mäts med en termometer och justeras med en doppvärmare eller värmekabel nere i sanden, bör för de flesta växtarter ligga under 27-28°C.

Ta bort ev. blyband, mineralull, kruka samt vissna blad och dåliga rötter. Trimma ner rötterna till 3-5cm och sprid ut dem grunt i bottenmaterialet. Plantera ungefär halva bottenytan med växter, högre i bakkant och lägre framtill. Plantera inte växterna för tätt i bunt tillsammans utan en bit ifrån varandra så det ger utrymme att växa på. Att använda en planteringstång kan underlätta om det t.ex. är ett högt akvarium eller täta växtsnår som ska arrangeras

Vid uppstarten rekommenderas flera snabbväxande vöxter t.ex. släktena Egeria, Hygrophila, Ceratophyllum. Anubias och Javaormbunkar ska ha rotstocken ovan gruset, eller fästas på inredningen. Rena sumpväxter, t.ex. ciklidgräs, lever en begränsad tid i akvariet. De kan passa i vissa fall där fiskarna t.ex. äter upp andra växter. Var observant på när de behöver bytas ut.

Vad är alger?

Algerna har funnits på jorden i många miljoner år före växterna. De är väl anpassade för ogästvänliga levnadsförhållanden och är mindre känsliga för brist på näringsämnen, därför klarar de lättare att anpassa sig och fortsätter växa när växterna stannar av.
Ett akvarium med få växter leder oftast till mer algtillväxt om det inte kompenseras med täta och rejäla vattenbyten. Det kan kännas som om algerna kom över natten från ingenstans men det är levnadsförhållandena för algerna som avgör tillväxten. Du kan aldrig helt undvika algerna men vi kan begränsa förutsättningarna för deras tillväxt.

Generellt härstammar de flesta algproblem i övermatning av fiskarna. Fisken äter allt den kan då foder erbjuds, för imorgon kanske den blir utan. Eftersom fiskarna lever på ett begränsat utrymme ger deras avföring och matrester gödning för algerna i en mycket högre koncentration än i naturen.Att köpa akvarieväxter är inte en orsak till algproblem.

Det finns också en utbredd skröna att alger ska bekämpas med dämpad belysning eller ingen belysning alls. Anta att endast starkt ljus var avgörande, hur skulle det då se ut i tropikerna? De metoderna kommer göra att dina växter inte trivs, vilket i sin tur på sikt kan ge mer algproblem. Däremot kommer starkt solljus på akvariet orsaka en stark algtillväxt.

Ett annat ”klassiskt” problem är en successiv försämring av miljön i akvariet. ”Jag har skött akvariet lika i ett år nu och plötsligt blir det alger.” Oftast är problemet som följer. Säg att du sköter akvariet riktigt bra, du byter vatten, slamsuger ordentligt och bara lite restavfall lagras ”på hög” varje vecka. Till en början går det till synes utmärkt, men efter ett tag lagras en stor gödningsreserv algerna kan leva av. När det kombineras med gamla och ljussvaga lysrör som gör att växterna stannar av i tillväxten kommer algproblemen att ta fart. Att ordentligt städa igenom akvariet, köpa fler snabbväxande växter, göda dem och byta lysrör brukar göra mirakel på dessa algproblem! Många tänker inte heller på att fiskarna från uppstarten blivit mycket större, äter mer och då smutsar ner mer vilket kan kräva andra skötselintervaller än när akvarier var nystartat.

Akuta algproblem kan lösas med algpreparat. Men algerna kommer tillbaka om du inte tar bort den ursprungliga anledningen till varför de har börjat trivas så pass bra i ditt akvarium.

Som ägare till butiken har jag en djurvårdsutbildning i botten och sedan byggt på med otaliga jobb inom flera branscher. Hemma hos oss har de flesta djur bott men akvaristiken ligger mig varmast om hjärtat. Nere i butiken arbetar jag mest "i kulisserna" med pappersarbete, mailkontakt, hemsidan, kluriga kundbeställningar och luriga frågor :)

Lämna en kommentar

*

fjorton − 2 =

captcha *